Tuesday, November 24, 2009

Sejarah Penubuhan PENA

Persatuan Penulis Nasional Malaysia (PENA) ditubuhkan pada 12 Febuari 1961 di Dewan Kuliah A, Universiti Malaya,Kuala Lumpur. Pengasasnya ialah A. Samad Ismail, Kamaluddin Muhammad, Said Zahari, Asyraf Hj Wahab, S.Husin Ali, Usman Awang dan Ali Haji Ahmad.

Apabila pendaftarannya disahkan oleh kerajaan pada 2 September 1962, maka bermulalah pergerakan ebuah persatuan penulis peringkat nasional yang sangat penting di Malaysia; lima tahun selepas negara mencapai kemerdekaan. Tetapi kelahiran PENA sesungguhnya, tidak dapat dipisahkan langsung daripada soal kemerdekaan, baik sebelum mahupun selepas hari merdeka itu.

Gerakan intelektual Melayu,terutama yang berhubung dengan persuratan dan kebudayaan Melayulah yang telah menanamkan benih dan member pengarahan kepada semangat dan cita-cita Melayu bagi memperjuangkan isu kemerdekaan.

Alat utama yang digunakan oleh golongan intelektual ini ialah akhbar. Malah semenjak pemerintahan Jepun lagi, sebagai gelanggang mengajukan semangat terhadap Jepun.

Utusan Melayu yang terbit di Singapura selepas pemerintahan Jepun, banyak sekali berbeza, dari segi isi dan tujuannya, daripada Utusan Melayu sebelum itu. Tenaga penggerak di jabatan pengarangnya bukan cuma orang-orang muda, akan tetapi orang-orang muda yang telah merasakan betapa seksa dan terdesaknya hidup pada zaman Jepun. Mereka ini seperti Ishak Haji Muhammad, A. Samad Ismail. Dahari Ali, dan Said Zahari, menjadi “matang politik” dengan kejayaan perjuangan kemerdekaan di Indonesia dan mula mengkonsepsikan sebuah Malaya Merdeka.

Hanya akhbarlah media massa yang dimiliki dan dikendalikan oleh pihak swasta. Oleh kerana sifat dan strukturnya yang agak bebas, kandungan dan tujuannya dapat dicorakkan supaya menjadi bukan sahaja penyampai berita yang boleh “mendidik” pemikiran rakyat, tetapi boleh jugamenanam serta menyebarkan semangat menentang penjajahan. Utusan Melayu selepas perang telah menjadi media ungkap utama dalam soal menggalakkan orang-orang Melayu bersatu tenaga dalam pergerakan politik mereka.

Oleh kerana “kentalnya” semangat perasaan anti penjajah, pengarang dan wartawan-wartawan di Utusan Melayu ketika itu, di samping berita, menggunakan bidang kreatif memberikan poetic licence, justeru skop yang amat luas bagi sang penulis membakar semangat antipenjajahan tanpa terlalu diawasi dan dikesani oleh pemerintah pada waktu itu.

Isu Malayan Union menjadi katalis yang menubuhkan UMNO dan Utusan Melayu jugalah media ungkap yang membantu mengukuh dan menyemarakkan pergerakan UMNO zaman awal itu.

Memang ada penulis-penulis di Semenanjung Tanah Melayu waktu sesudah perang yang menubuhkan persatuan-persatuan penulis dengan tujuan mengeratkan ikatan persaudaraan demi memajukan bidang mereka. Akan tetapi penubuhan persatusan atau ikatan penulis di Singapuralah, terutamanya ASAS 50 di pusat penerbitan itu telah banyak membantu memberikan kewibawaan kepada ASAS 50.

Persoalan-persoalan utama dalam karya kreatif para penyokong ASAS 50 itu adalah kesempitan hidup golongan pekerja dan buruh kasar di kota raya Singapura. Para pekerja ini adalah penghijrah dari desa ke kota yang bukan sahaja harus mencari apa sahaja kerja yang sesuai dengan tahap pendidikan dan kebolehan mereka, tetapi juga harus menghadapi kejutan-kejutan budaya kota yang cara hidupnya sangat berbeza daripada gaya hidup di desa-desa. Persoalan inilah yang terpancar dalam kebanyakan tulisan ahli-ahli ASAS 50 untuk mengarahkan pergerakan itu bagi memperjuangkan kemerdekaan politik, mendaulatkan bhasa Melayu sebagai bahasa ligua franca, dan mempertingkatkan prestasi kesusasteraan dan budaya Melayu.

Empat memorandum yang dikemukakan oleh ASAS 50 kepada pemerintah dan satu lagi kepada Kongres Bahasa dan Persatuan Melayu Ketiga yang diadakan di Singapura dan Johor Bahru pada 16 hingga 21 September 1956 mencerminkan kejituan pemikiran intelektual dalam zaman-zaman awal proses pembinaan negara (nation-building). Memorandum-memorandum tersebut ialah:-

I. Memorandum kepada Suruhanjaya Perlembagaan Rendell;

II. Memorandum mengenai tulisan rumi untuk Bahasa Melayu;

III. Memorandum mengenai Penyata Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu 1956;

IV. Memorandum kepada kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga, mengenai pembentukan Dewan Bahasa dan Pustaka, penyatuan Bahasa Melayu dan Indonesia,peranan bahasa Melayu di sekolah rendah dan menengah dan Perlembagaan bahasa Melayu sekarang dan akan datang.

Dalam memorandum kepada Suruhanjaya Perlembagaan Rendell, Suruhanjaya yang bertanggungjawab bagi menggubal Perlembagaan Melayu yang berpemerintahan sendiri, ASAS 50 menggesa supaya bahasa Melayu dijadikan bahasa perantaraan bagi negara Melayu baru (termasuk Singapura) dan diajar sebagai bahasa Kedua di semua sekolah dan pusat-pusat pembelajaran dan pengajaran. Tetapi di samping soal bahasa,ASAS 50 menyinggung soal pembangunan ekonomi dan pentingnya setiap kaum menikmati kemakmuran dan kemajuan ekonomi yang sama rata.

Katanya : “Sebenarnya perpaduan politik lebih bergantung kepada kemajuan kepentingan ekonomi yang sama di antara kaum-kaum yang berbeza dalam bahasa-bahasa mereka yang mendiami satu-satu kawasan dan tidaklah hanya bergantung kepada pelaksanaan satu bahasa yang sama semata-mata di antara penduduka-penduduk itu.

“Pada masa ini persamaan kepentingan-kepentingan ekonomi ini tidak ada di Malaya. Pembahagian-pembahagian kelas dalam masyarakat Malaya kebanyakannya sama dengan pembahagian-pembahagian perkauman. Yang demikian kami percaya bahawa Perlembagaan yang akan datang Hendaklah mengandungi beberapa syarat yang tertentu untuk menjamin kemajuan ekonomi, pelajaran dan kebudayaan yang sama di antara ketiga-tiga kaum yang yang besar di Malaya, dengan tujuan untuk menghilangkan sebab musabab ekonomi yang telah melahirkan perkauman di negeri ini. “Kami percaya bahawa dengan tercapainya kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi yang sama dan dengan adanya keadaan-keadaan yang sama dan taraf hidup yang sama untuk kaum di negeri ini, maka perkauman dan kebudayaan negeri ini juga akan hilang, kerana keadaan material akan wujud di saat itu untuk kemajuan dan perkembangan satu kebudayaan yang sama di antara penduduk-penduduknya.”

(Lihat Memoranda, Angkatan Sasterawan 50, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1962, hal 7-8)

0 comments:

Related Posts with Thumbnails

About This Blog

Blog Archive

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP